ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

1. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmeid kasutada (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Natural Beauuty e-poe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine.

4. Isikuandmeid töötleb Vitaest Baltic OÜ, registrikoodiga 12665377, asukoht Jakobsoni 11, 71020 Viljandi, Eesti

5. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

7. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8. Müüja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9. Ostjal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

10. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

11. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata uudiskirju tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.